Do końca testu pozostało :

1. Komenda do noszenia broni na pasie nośnym to:

Unsling, arms, adjust, slings
Sling, arms
Right shoulder, arms
Port, arms

2. Komenda "w lewo zwrot" to:

Left, face
Left step, march
Left shoulder, arms
Eyes, left

3. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Battalion?

George Van Horn Moseley, Jr
George P. Howell, Jr
Steve A. Chappuis
John H. Michaelis

4. Które wyjścia z plaży UTAH miał zabezpieczyć 502nd PIR?

2 i 3
1 i 4
3 i 4
1 i 2

5. Komenda do zatrzymania się bez dostawiania dodatkowego kroku to:

Halt
In place, halt
Route step, march
Double time, march

6. Jaką literą oznaczana była pierwsza kompania drugiego batalionu?

D
G
H
C

7. Na ile sekcji dzieliła się drużyna piechoty spadochronowej?

3
4
5
2

8. Komenda do biegu to:

Double time, march
Resume, march
At ease, march
Forward,march

9. Ile drużyn Pathfinderów wystawił 502nd PIR podczas D-DAY?

3
1
4
2

10. Kiedy powstał 502nd Parachute Infantry Regiment?

16 sierpnia 1942
2 marca 1942
1 lipca 1941
30 stycznia 1942
Copyright © 2011-2024 GRH Five-O-Deuce