Do końca testu pozostało :

1. Komenda "w lewo zwrot" to:

Left shoulder, arms
Left step, march
Left, face
Eyes, left

2. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Regiment?

Steve A. Chappuis
John H. Michaelis
George Van Horn Moseley, Jr
George P. Howell, Jr

3. Które wyjścia z plaży UTAH miał zabezpieczyć 502nd PIR?

3 i 4
2 i 3
1 i 4
1 i 2

4. Na ile sekcji dzieliła się drużyna piechoty spadochronowej?

3
4
5
2

5. Ile drużyn Pathfinderów wystawił 502nd PIR podczas D-DAY?

4
1
2
3

6. Kto dowodził 502nd PIR podczas D-DAY?

Robert G. Cole
Patrick F. Cassidy
George Van Horn Moseley, Jr
John H. Michaelis

7. Kiedy powstał 502nd Parachute Infantry Battalion?

16 sierpnia 1942
30 stycznia 1942
2 marca 1942
1 lipca 1941

8. Kiedy powstał 502nd Parachute Infantry Regiment?

30 stycznia 1942
2 marca 1942
16 sierpnia 1942
1 lipca 1941

9. Komenda do biegu to:

Double time, march
Forward,march
At ease, march
Resume, march

10. Który z batalionów z 502nd PIR wylądował podczas D-DAY w niewłaściwej strefie zrzutu (DZ)?

Drugi
Czwarty
Pierwszy
Trzeci
Copyright © 2011-2016 GRH Five-O-Deuce