Do końca testu pozostało :

1. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Battalion?

George P. Howell, Jr
Steve A. Chappuis
John H. Michaelis
George Van Horn Moseley, Jr

2. Komenda "w lewo zwrot" to:

Eyes, left
Left shoulder, arms
Left step, march
Left, face

3. Kiedy powstał 502nd Parachute Infantry Battalion?

30 stycznia 1942
1 lipca 1941
16 sierpnia 1942
2 marca 1942

4. Z ilu żołnierzy składała się drużyna piechoty spadochronowej?

10
16
14
12

5. Jaki sygnał kodowy miała kompania A?

Alpha
Able
Aleph
Amber

6. Komenda do biegu to:

Forward,march
Double time, march
At ease, march
Resume, march

7. Który z batalionów z 502nd PIR wylądował podczas D-DAY w niewłaściwej strefie zrzutu (DZ)?

Czwarty
Drugi
Trzeci
Pierwszy

8. Z ilu batalionów składał się pułk piechoty spadochronowej?

1
3
4
2

9. Kiedy powstał 502nd Parachute Infantry Regiment?

2 marca 1942
30 stycznia 1942
16 sierpnia 1942
1 lipca 1941

10. Po wydaniu, której komendy nie trzeba zachowywać ciszy?

Attention
Rest
At ease
Parade rest
Copyright © 2011-2016 GRH Five-O-Deuce