Do końca testu pozostało :

1. Po wydaniu, której komendy nie trzeba zachowywać ciszy?

At ease
Parade rest
Attention
Rest

2. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Battalion?

George P. Howell, Jr
John H. Michaelis
Steve A. Chappuis
George Van Horn Moseley, Jr

3. Która strefa zrzutu (DZ) była przeznaczona dla 502nd PIR podczas D-DAY?

A
C
N
O

4. Na ile sekcji dzieliła się drużyna piechoty spadochronowej?

5
2
3
4

5. Kto otrzymał Medal Honoru za szarżę na bagnety?

Robert G. Cole
John P. Stopka
Frank L. Lillyman
Cecil L. Simmons

6. Komenda do noszenia broni na pasie nośnym to:

Port, arms
Unsling, arms, adjust, slings
Right shoulder, arms
Sling, arms

7. Jaką literą oznaczana była pierwsza kompania drugiego batalionu?

C
D
G
H

8. Ile drużyn Pathfinderów wystawił 502nd PIR podczas D-DAY?

2
4
3
1

9. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Regiment?

George Van Horn Moseley, Jr
George P. Howell, Jr
John H. Michaelis
Steve A. Chappuis

10. Komenda do zatrzymania się bez dostawiania dodatkowego kroku to:

Double time, march
Halt
In place, halt
Route step, march
Copyright © 2011-2019 GRH Five-O-Deuce