Do końca testu pozostało :

1. Po wydaniu, której komendy nie trzeba zachowywać ciszy?

Attention
Parade rest
Rest
At ease

2. Jaki sygnał kodowy miała kompania A?

Aleph
Alpha
Able
Amber

3. Komenda "w lewo zwrot" to:

Left shoulder, arms
Left step, march
Eyes, left
Left, face

4. Komenda do noszenia broni na pasie nośnym to:

Right shoulder, arms
Port, arms
Unsling, arms, adjust, slings
Sling, arms

5. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Battalion?

George Van Horn Moseley, Jr
Steve A. Chappuis
George P. Howell, Jr
John H. Michaelis

6. Kto dowodził 502nd PIR podczas D-DAY?

Patrick F. Cassidy
George Van Horn Moseley, Jr
John H. Michaelis
Robert G. Cole

7. Z ilu batalionów składał się pułk piechoty spadochronowej?

1
2
3
4

8. Kto otrzymał Medal Honoru za szarżę na bagnety?

John P. Stopka
Robert G. Cole
Cecil L. Simmons
Frank L. Lillyman

9. Jaką literą oznaczana była pierwsza kompania drugiego batalionu?

D
C
G
H

10. Na ile sekcji dzieliła się drużyna piechoty spadochronowej?

5
4
3
2
Copyright © 2011-2020 GRH Five-O-Deuce