Do końca testu pozostało :

1. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Regiment?

Steve A. Chappuis
John H. Michaelis
George P. Howell, Jr
George Van Horn Moseley, Jr

2. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Battalion?

George P. Howell, Jr
Steve A. Chappuis
George Van Horn Moseley, Jr
John H. Michaelis

3. Komenda do noszenia broni na pasie nośnym to:

Port, arms
Sling, arms
Right shoulder, arms
Unsling, arms, adjust, slings

4. Komenda "w lewo zwrot" to:

Eyes, left
Left, face
Left shoulder, arms
Left step, march

5. Kiedy powstał 502nd Parachute Infantry Battalion?

2 marca 1942
30 stycznia 1942
1 lipca 1941
16 sierpnia 1942

6. Komenda do zatrzymania się bez dostawiania dodatkowego kroku to:

Halt
Route step, march
In place, halt
Double time, march

7. Kto dowodził 502nd PIR podczas D-DAY?

George Van Horn Moseley, Jr
Patrick F. Cassidy
John H. Michaelis
Robert G. Cole

8. Który z batalionów z 502nd PIR wylądował podczas D-DAY w niewłaściwej strefie zrzutu (DZ)?

Drugi
Pierwszy
Trzeci
Czwarty

9. Z ilu żołnierzy składała się drużyna piechoty spadochronowej?

10
16
12
14

10. Jaką literą oznaczana była pierwsza kompania drugiego batalionu?

H
G
C
D
Copyright © 2011-2024 GRH Five-O-Deuce