Do końca testu pozostało :

1. Kto dowodził 502nd PIR podczas D-DAY?

Robert G. Cole
George Van Horn Moseley, Jr
John H. Michaelis
Patrick F. Cassidy

2. Które wyjścia z plaży UTAH miał zabezpieczyć 502nd PIR?

1 i 4
3 i 4
2 i 3
1 i 2

3. Z ilu żołnierzy składała się drużyna piechoty spadochronowej?

12
10
14
16

4. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Battalion?

George Van Horn Moseley, Jr
Steve A. Chappuis
George P. Howell, Jr
John H. Michaelis

5. Kto otrzymał Medal Honoru za szarżę na bagnety?

Frank L. Lillyman
Cecil L. Simmons
Robert G. Cole
John P. Stopka

6. Komenda "w lewo zwrot" to:

Eyes, left
Left shoulder, arms
Left step, march
Left, face

7. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Regiment?

George Van Horn Moseley, Jr
Steve A. Chappuis
John H. Michaelis
George P. Howell, Jr

8. Komenda do biegu to:

Resume, march
Double time, march
At ease, march
Forward,march

9. Po wydaniu, której komendy nie trzeba zachowywać ciszy?

Rest
Parade rest
At ease
Attention

10. Komenda do zatrzymania się bez dostawiania dodatkowego kroku to:

Double time, march
In place, halt
Halt
Route step, march
Copyright © 2011-2022 GRH Five-O-Deuce