Do końca testu pozostało :

1. Kto otrzymał Medal Honoru za szarżę na bagnety?

Frank L. Lillyman
Robert G. Cole
Cecil L. Simmons
John P. Stopka

2. Komenda do zatrzymania się bez dostawiania dodatkowego kroku to:

In place, halt
Double time, march
Route step, march
Halt

3. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Regiment?

George Van Horn Moseley, Jr
John H. Michaelis
George P. Howell, Jr
Steve A. Chappuis

4. Ile drużyn Pathfinderów wystawił 502nd PIR podczas D-DAY?

3
4
1
2

5. Komenda "w lewo zwrot" to:

Left step, march
Left shoulder, arms
Eyes, left
Left, face

6. Z ilu żołnierzy składała się drużyna piechoty spadochronowej?

16
12
14
10

7. Po wydaniu, której komendy nie trzeba zachowywać ciszy?

Parade rest
Rest
Attention
At ease

8. Komenda do biegu to:

Forward,march
At ease, march
Resume, march
Double time, march

9. Na ile sekcji dzieliła się drużyna piechoty spadochronowej?

4
2
3
5

10. Który z batalionów z 502nd PIR wylądował podczas D-DAY w niewłaściwej strefie zrzutu (DZ)?

Pierwszy
Trzeci
Drugi
Czwarty
Copyright © 2011-2024 GRH Five-O-Deuce