Do końca testu pozostało :

1. Które wyjścia z plaży UTAH miał zabezpieczyć 502nd PIR?

3 i 4
1 i 2
1 i 4
2 i 3

2. Komenda do zatrzymania się bez dostawiania dodatkowego kroku to:

Double time, march
Halt
In place, halt
Route step, march

3. Kto był pierwszym dowódcą 502nd Parachute Battalion?

John H. Michaelis
George P. Howell, Jr
Steve A. Chappuis
George Van Horn Moseley, Jr

4. Kiedy powstał 502nd Parachute Infantry Regiment?

16 sierpnia 1942
1 lipca 1941
30 stycznia 1942
2 marca 1942

5. Komenda do noszenia broni na pasie nośnym to:

Port, arms
Sling, arms
Unsling, arms, adjust, slings
Right shoulder, arms

6. Po wydaniu, której komendy nie trzeba zachowywać ciszy?

Attention
Rest
Parade rest
At ease

7. Komenda "w lewo zwrot" to:

Left shoulder, arms
Left, face
Left step, march
Eyes, left

8. Komenda do biegu to:

Double time, march
Forward,march
Resume, march
At ease, march

9. Który z batalionów z 502nd PIR wylądował podczas D-DAY w niewłaściwej strefie zrzutu (DZ)?

Drugi
Czwarty
Pierwszy
Trzeci

10. Jaką literą oznaczana była pierwsza kompania drugiego batalionu?

C
H
D
G
Copyright © 2011-2020 GRH Five-O-Deuce